logo-whibz
logo-napis         logo-up
 • Sekcja Medyków Weterynaryjnych
  Sekcja Medyków Weterynaryjnych
 • Sekcja Medyków Weterynaryjnych
  Sekcja Medyków Weterynaryjnych
 • Sekcja Medyków Weterynaryjnych
  Sekcja Medyków Weterynaryjnych
 • Sekcja Biotechnologii Rozrodu Zwierząt
  Sekcja Biotechnologii Rozrodu Zwierząt
 • Sekcja Biotechnologii Rozrodu Zwierząt
  Sekcja Biotechnologii Rozrodu Zwierząt
 • Sekcja Biotechnologii Rozrodu Zwierząt
  Sekcja Biotechnologii Rozrodu Zwierząt
 • Sekcja Biotechnologii Rozrodu Zwierząt
  Sekcja Biotechnologii Rozrodu Zwierząt
 • Sekcja Biotechnologii Rozrodu Zwierząt
  Sekcja Biotechnologii Rozrodu Zwierząt
 • Sekcja Biotechnologii Rozrodu Zwierząt
  Sekcja Biotechnologii Rozrodu Zwierząt
 • Sekcja Medyków Weterynaryjnych
 • Sekcja Medyków Weterynaryjnych
 • Sekcja Medyków Weterynaryjnych
 • Sekcja Biotechnologii Rozrodu Zwierząt
 • Sekcja Biotechnologii Rozrodu Zwierząt
 • Sekcja Biotechnologii Rozrodu Zwierząt
 • Sekcja Biotechnologii Rozrodu Zwierząt
 • Sekcja Biotechnologii Rozrodu Zwierząt
 • Sekcja Biotechnologii Rozrodu Zwierząt
Poprawiony: 14 października 2015

Aktualności

Program XVI Wydziałowego Sympozjum Studenckiego Koła Naukowego Zootechników i Biologów

22 kwietnia 2015 – Kolegium Rungego godzina 9.00

9.00

Otwarcie Sympozjum

9.15-9.30

Preferencje areałów pokarmowych wiewiórki rudej (Sciurus vulgaris L.) w zależności od czynników środowiskowych

Łukasz Dylewski, Tomasz Przyborowski

Sekcja Teriologiczna,

opiekun naukowy: dr Łukasz Myczko

9.30-9.45

Zaburzenia funkcji układu rozrodczego w szczurzym modelu otyłości i cukrzycy typu 1 oraz 2

Ewa Rodak, Kamil Ziarniak

Sekcja Neurobiologiczna,

opiekun naukowy: dr hab. Joanna Śliwowska

9.45-10.00

Poszukiwanie podłoża genetycznego nieprawidłowości plemników buhajów

Katarzyna Zatorska

Sekcja Genetyki Zwierząt,

opiekunowie naukowi: dr hab. Izabela Szczerbal   mgr Dariusz Mróz

10.00-10.15

Nasiona łubinu białego a nieśność kur

Marta Kubiś

Sekcja Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich,

opiekun naukowy: dr inż. Sebastian Kaczmarek

10.15-10.30

Na czym jest smażony studencki schabowy

Magdalena Bryszak , Paulina Szulc, Patrycja Kwiatkowska, Michał Gruss

Sekcja Żywienia Zwierząt Przeżuwających i Mikrobiologii Przewodu Pokarmowego

opiekunowie naukowi: prof. dr hab. Adam Cieślak prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel

10.30-10.45

Mięso danieli z chowu fermowego – przydatność do przetwórstwa

Marta Bykowska, Paula Jarmakiewicz

Sekcja Hodowli Małych Ssaków i Oceny Surowców

opiekun naukowy: dr hab. Marek Stanisz

10.45-11.00

Przerwa kawowa

11:00-11:15

Wpływ zastosowania wybranych komponentów paszowych na wyniki odchowu mącznika młynarka (Tenebrio molitor)

Sylwia Dziekan, Aurelia Dubiecka, Aneta Barc, Mariusz Woźniak, Bartosz Grodzki, Jakub Długosz

Sekcja Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich,

opiekunowie naukowi: dr hab. Damian Józefiak, mgr inż. Mateusz Rawski, mgr inż. Bartosz Kierończyk

11:15-11:30

Czy mącznik wie co je? Free choice feeding w przypadku Tenebrio molitor.

Aneta Barc, Sylwia Dziekan, Bartosz Grodzki, Mariusz Woźniak,  Aurelia Dubiecka, Jakub Długosz

Sekcja Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich,

opiekunowie naukowi: dr hab. Damian Józefiak, mgr inż. Mateusz Rawski, mgr inż. Bartosz Kierończyk

11:30-11:45

Jakość mikrobiologiczna i chemiczna mączek zwierzęcych w aspekcie poszukiwania nowych źródeł białka paszowego.

Aneta Barc, Jakub Długosz, Sylwia Dziekan, Aurelia Dubiecka, Bartosz Grodzki, Mariusz Woźniak

Sekcja Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich,

opiekunowie naukowi: dr hab. Damian Józefiak, mgr inż. Mateusz Rawski, mgr inż. Bartosz Kierończyk

11:45-12:00

OCENA KONDYCJI (BCS) U PELUSIOS CASTANEUS.

Aurelia Dubiecka, Mariusz Woźniak, Sylwia Dziekan, Aneta Barc, Bartosz Grodzki, Jakub Długosz

Sekcja Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich,

opiekunowie naukowi: dr hab. Damian Józefiak, mgr inż. Mateusz Rawski, mgr inż. Bartosz Kierończyk

12.00-12.15

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród

12.15-12.30

Zakończenie Sympozjum